Logo Kyûdôkan
japaner.jpg japaner1.jpg japaner3.jpg japaner4.jpg japaner6.jpg

Glossar


Y

Yoko gake

Seitfallzug, WurfYoko geri

seitlicher FußtrittYoko guruma

Seitenrad, WurfYoko hiza gatame

LeistenstreckhebelYoko juji jime

RollkammkreuzwürgenYoko nage

AushebelwurfYoko otoshi

Seitfallzug, WurfYoko shiho gatame

Seitvierer, Haltegriff am BodenYoko sutemi waza

Opferwürfe auf die SeiteYoko tomoe

seitlicher Kreiswurf mit BeinhebelYoko ude hishigi

KippstreckhebelYoko ukemi

Sturz seitwärtsYoko wakare

Seitenriss, schräger KörperwurfYoko-Gake

SeitzugYoko-Gake

SeitzugYoko-Guruma

SeitradYoko-Guruma

SeitradYoko-Otoshi

SeitsturzYoko-Otoshi

SeitsturzYoko-Wakare

Seitri&szig,Yoko-Wakare

Seitri&szig,Yokoppara

Flanken, Atemi PunktYokoyama Sakujiro

1862 - 1912, berühmter Meister des Tenshin Shinyo RyuYon

Vier, auch ShiYonshakubo

Stock, vier Shaku lang ist, etwa 1,21 m, auch Jo


Y